காலை வெறும் வயிற்றில் குடிக்க எந்த நீர் சிறந்தது? குளிர்ந்த நீரா? சூடான நீரா?

 

வெற்று வயிற்றில் தண்ணீர் குடிப்பது, சூடாகவோ அல்லது குளிராகவோ இருந்தாலும், அதன் ஆரோக்கிய நலன்களுக்காக பலரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

சூடான மற்றும் குளிர்ந்த நீரை உட்கொள்வதால் ஏற்படும் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை விளைவுகள் மற்றும் அவ்வாறு செய்வது எப்போது நன்மை பயக்கும் என்பதை இப்பதிவில் விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம். READ MORE CLICK HERE