நீங்க 90ஸ் 80ஸ் கிட் ஆ? மத்திய அரசு போட்ட மேஜர் உத்தரவு.. உடனே போங்க.. இல்லைன்னா சிக்கல்

 

சமீபத்தில் பிறப்பு சான்றிதழ் அடையாள ஆவணமாக மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் பிறப்பு சான்றிதழ்களை வாங்க புதிய கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.

முக்கியமாக 90ஸ், 80ஸ் கிட்ஸ்களுக்கு இது தொடர்பான முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. READ MORE CLICK HERE