டிட்டோஜாக் - இன்று (26.06.2024) நடைபெற்ற மாநில உயர்மட்டக் குழு கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள்.

 


தமிழ்நாடு தொடக்கக் கல்வி ஆசிரியர் இயக்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கைக் குழு (டிட்டோஜாக்) சென்னையில் இன்று (26.06.2024) நடைபெற்ற மாநில உயர்மட்டக் குழு கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள்... READ MORE CLICK HERE