டிக்கெட் தேவையில்லை - இவர்கள் எல்லாம் இந்திய ரயில்களில் இலவசமாக பயணிக்கலாம் தெரியுமா?

 

புதிய சலுகையின் கீழ், சில நிபந்தனைகளுடன் சலுகைகளை வழங்குவதற்கான பட்டியலை இந்திய ரயில்வே தயாரித்துள்ளது.

நீங்கள் திட்டமிடப்பட்ட வகையின் கீழ் வந்தால், நீங்கள் 25% முதல் 100% வரை சலுகையைப் பெறலாம். இந்திய ரயில்வே சலுகை பட்டியலை இரண்டு வகைகளாகப் பிரித்துள்ளது. ஒரு பிரிவில், மக்கள் கட்டணம் ஏதும் செலுத்தாமல் பயணம் செய்யலாம், மற்ற பிரிவில், 25% முதல் 75% வரை சலுகையைப்பெறலாம்! Read More Click here