2024 நீட் கட் ஆ ஃப் ஒரு சிறப்பு பார்வை :

 

.com/

நீட் தேர்வு ரிசல்ட் ஜூன் 14ஆம் தேதி வெளியிடப்படும்

2023 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து 50 ஆயிரம் மாணவர்கள் தேர்வு எழுதினார்கள்

2024 ஆம் ஆண்டும் ஒரு லட்சத்து 50 ஆயிரம் மாணவர்கள் தேர்வெழுதி உள்ளார்கள்

இந்த ஆண்டு உயிரியல் பாடம் மிக மிக எளிமையாக இருந்தது

சென்ற ஆண்டு பயிற்சிக்கு சென்ற  மாணவர்களுக்கு 9 மாதங்கள் மட்டுமே இருந்தது. Read More Click here