புதிய SIM ரூல்ஸ்.. KYC ஆவணங்களில் மாற்றம்.. யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும்.. என்னென்ன மாறப்போகிறது!

 

ந்தியாவில் சிம் கார்டு பெறுவதை எளிதாக்கும் நோக்குடன் மத்திய அரசின் கீழ் செயல்படும் தொலைத்தொடர்பு துறையானது, சிம் கார்டுகள் வழங்கும் (Issuing Mobile SIM) கேஓய்சி விதிமுறைகளை (KYC Rules) புதுப்பித்துள்ளது.

இந்த விதிமுறைகள் யாருக்கு பொருந்தும்? முழு விவரங்கள் இதோ. Read More Click here