உங்கள் செல்போன் Side பட்டன் வேலை செய்யவில்லையா?? 2 நிடத்தில் நீங்களே சரி செய்யலாம்!!

 

ங்கள் செல்போன் Side பட்டன் வேலை செய்யவில்லையா?? 2 நிடத்தில் நீங்களே சரி செய்யலாம்!!

இந்த காலகட்டத்தில் ஸ்மார்ட் போன் இல்லாத நபர்களே இருக்க முடியாது.

அந்த அளவிற்கு இதனை உபயோகிக்கும் நபர்கள் அதிகரித்து விட்டனர். உபயோகத்திற்கு ஏற்றார் போல அதனுடைய பழுதும் பலருக்கும் ஏற்படுகிறது. குறிப்பிட்ட சில பிரச்சனைகள் அனைத்து செல்போன் உபயோகிப்பவர்களுக்கும் இருக்கும். Read More Click Here