பள்ளிக்கல்வி துறையில் நிர்வாக கட்டமைப்பு மாற்றி அமைக்க அரசு ஆலோசனை :

 

பள்ளிக்கல்வி துறையில் நிர்வாக கட்டமைப்பு மாற்றி அமைக்க அரசு ஆலோசனை செய்வதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 1-5 வகுப்புகள் முடிய வட்டார கல்வி அலுவலர் கீழும் நடுநிலைப் பள்ளி உள்ள 6,7,8 வகுப்புகள் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் (இடைநிலை) மற்றும் பள்ளி துணை ஆய்வாளர் அவர்கள் கீழும் கொண்டு வர முடிவு. Read More Click here