நாளை தை அமாவாசைக்கு படையல் எப்படி வைக்கனும் தெரியுமா?

 

மாவாசை தினம் என்றாலே நம் ஞாபகத்திற்கு வருவது முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுப்பது, படையல் வைப்பதுதான்.
அந்த வகையில் அமாவாசை தினத்தில் எப்படி பூஜை செய்து படையல் வைப்பது, அதற்கு என்னென்ன தேவை என்பதை இந்த பதிவில் தெரிந்துக் கொள்ளலாம். Read More Click Here