ஆதார் கார்டு மிஸ் ஆகிடுச்சா? புது ஆதார் வாங்க இத செய்தாலே போதும்!


தார் என்ற தனித்துவமான 12 இலக்க அடையாள எண் (UID) இந்தியாவில் வசிப்போருக்கும் மற்றும் NRI-களுக்கும் யுனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா (UIDAI) மூலமாக வழங்கப்படுகிறது.
 Read More Click Here