10,11,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு :

 

12 - ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 4 - ம் தேதி தொடங்கி 25 - ம் தேதி வரை நடைபெறும்

10 - ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 26 - ம் தேதி தொடக்கம் - தேர்வுகள் ஏப்ரல் 8 - ல் நிறைவு பெறுகிறது

11 ஆம் வகுப்பு செய்முறை தேர்வுகள் 19-02-2024 ; 10 ஆம் வகுப்பு 23-02-2024ல் தொடங்குகிறது

TIME TABLE CLICK HERE