உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்கணுமா? அப்ப தினமும் 'இந்த' உலர் பழத்தை சாப்பிடுங்க...!


திகரித்து வரும் சுகாதார பிரச்சனைகளுக்கு இடையில், சர்க்கரை நோயின் பாதிப்பு எல்லா மக்களையும் அச்சத்திலேயே வைத்திருக்கிறது.

30 வயதை கடந்தவுடன் சர்க்கரை நோய் வந்துவிடுமோ என்ற பயம் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்.

Read More Click here