( 08.07.2024 ) திங்கட்கிழமை வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு (RL)

 


தகவலுக்காக ...

தமிழகத்தில் அனைத்து வகை பள்ளிகளுக்கும் நாளை 06/07/24 சனிக்கிழமை விடுமுறை.

அடுத்த  சனிக்கிழமை 13.07.24 வேலைநாள்- READ MORE CLICK HERE