பள்ளிகளில் அறிமுகமாகும் 2 முக்கிய திட்டம் :

 


தமிழகம் முழுவதும் ஜூன் 10 ஆம் தேதி முதல் பள்ளிகள் திறக்கப்படவுள்ளன . நடப்பு கல்வி ஆண்டு 220 நாள்கள் பள்ளிகள் செயல்படவுள்ளன . Read More Click Here