அதிர்ஷ்டம் விலகும்... வெள்ளிக்கிழமைகளில் இதையெல்லாம் மறந்தும் செய்யாதீங்க!

 

வெள்ளிக்கிழமைகளில் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் மறந்தும் செய்யாதீங்க. நல்ல விஷயங்களை செய்யலைன்னாலும் பரவாயில்லை...

எதிர்மறையான விஷயங்களைச் செய்யாதீங்க. நல்ல காரியங்களைத் துவங்குவதற்கு வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பான நாள். அனைத்து மதங்களிலுமே வெள்ளிக்கிழமைக்கு சிறப்பான இடம் உண்டு. READ MORE CLICK HERE