தமிழகத்தில் இனி புதிய மருத்துவ கல்லூரி தொடங்க முடியாது..?" - ஏன் தெரியுமா?

 

IMG_20240212_090119

தமிழகத்தில் இனி புதிய மருத்துவ கல்லூரி தொடங்க முடியாது..?" - `MBBS' பெரும் கனவில் விழுந்த பேரிடி

வீடியோ செய்தி👇

Click here....