ஜாக்டோ ஜியோ இன்றைய ( 24.02.2024 ) முடிவுகள் அறிவிப்பு...

இன்னும் கொஞ்சம் பொறுத்திருப்போம் ! 

மான்ய கூட்டத்தொடர் வரை போராட்டத்தை நிறுத்தி நமக்கான அறிவிப்புகள் வரும் என்ற நம்பிக்கையோடு காத்திருப்போம் ! 

பதுங்கிப் பாயும் வேங்கையின் பொறுமையுடன் பசித்திருப்போம் ! விழித்திருப்போம் ! 

ஒற்றுமையுடன் இருப்போம் !

ஜாக்டோ ஜியோ இன்றைய ( 24.02.2024 ) முடிவுகள் அறிவிப்பு...👇👇👇

24.2.24 Jactto-Geo Press News - Download here