ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் 09.12.2023 - மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கலந்து கொள்ளும் பட்டியல்

தோழர்களுக்கு வணக்கம். 

ஜாக்டோ ஜியோ சார்பாக எதிர்வரும் 09.12.2023 அன்று நடைபெறவுள்ள மாவட்ட மறியல் போராட்டத்தில் ஜாக்டோ ஜியோ மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கலந்து கொள்ளும் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

Jactto Geo Circular 1.12.23 - Download here