முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு பணிநிரவல் கலந்தாய்வு அறிவிப்பு - Instructions & Relaxations - Director Proceedings :

அரசுப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு 20.11.2023 அன்று பணிநிரவல்  கலந்தாய்வு - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

Click Here to Download - PG Teachers Deployment Counselling -  Instructions & Relaxations - Director Proceedings - Pdf