கனமழை - இன்று (30.11.23) பள்ளிகளுக்கான விடுமுறை அறிவிப்பு :

 கனமழை காரணமாக இன்று (30.11.23) பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட மாவட்டம் :

READ MORE CLICK HERE