மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு 4% அகவிலைப்படி உயர்வு!

 


மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு 4% அகவிலைப்படி உயர்கிறது!

42% லிருந்து 46% ஆக அதிகரிக்கும்!

01.07.2023 முதல் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு வழங்கப் படலாம்!!...

மத்திய அரசு இம் மாத இறுதியில் 4% அகவிலைப் படி உயர்வை அறிவிக்க உள்ளது. 

Read More Click here