கனமழை காரணமாக இன்று (04.02.2023) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள் :

 

கனமழை காரணமாக இன்று (04.02.2023) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள் :

⭕ புதுக்கோட்டை (பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள்) 

⭕ தஞ்சாவூர் (பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள்) 

READ MORE CLICK HERE