வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களே (PO,PO1,PO2,PO3) நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய தேர்தல் பணி தொடர்பான 50 கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் தமிழில் கண்டிப்பாக ஒரு முறையாவது படியிங்கள் உங்கள் பணி எளிமையாக அமையும்-வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான -வினாத்தாள்‌ - தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல்‌ :

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களே (PO,PO1,PO2,PO3) நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய தேர்தல் பணி தொடர்பான 50 கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் தமிழில் கண்டிப்பாக ஒரு முறையாவது படியிங்கள் உங்கள் பணி எளிமையாக அமையும் . PDF CLICK HERE