குட்நியூஸ்!. அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை வரம்பு ரூ.25 லட்சமாக உயர்வு!. மத்திய அரசு அதிரடி!

 

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான பணிக்கொடை வரம்பை ரூ. 20 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டு மார்ச் 7 ஆம் தேதி அகவிலைப்படியை (DA) 4% உயர்த்தியதை அடுத்து, ஜனவரி 1, 2024 முதல் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் பணிக்கொடை வரம்பை 25% உயர்த்த அரசாங்கம் முடிவு செய்தது. அதன்படி, இந்த உயர்வுடன், பணிக்கொடை வரம்பு 20 லட்சத்தில் இருந்து 25 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. READ MORE CLICK HERE