கணினி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் விவரங்கள் சேகரிப்பு.

 


கணினி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் விவரங்கள் சேகரிப்பு..

மிக மிக அவசரம்

https://forms.gle/EMJFTqZzDGNmfXwU7

கணினி அறிவியல் பாடத்தில் பி.எட் முடித்த அனைத்து  கணினி ஆசிரியர்களும் கண்டிப்பாக google form -ஐ பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்

வெ.குமரேசன்,

மாநிலப் பொதுச் செயலாளர் ,

9626545446 ,

தமிழ்நாடு பி.எட் கணினி அறிவியல் வேலையில்லா பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்கம் பதிவு எண்:655/2014