கேட்டா ஆடிப்போயிருவீங்க..! 1964ல் 10 கிராம் தங்கம் விலை என்ன தெரியுமா..?

 

1964ஆம் ஆண்டு 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை வெறும் 63.25 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், 2024ஆம் ஆண்டில் 71,320 ரூபாய் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. Read More Click here jh