உபரி ஆசிரியர் பணிநிரவல் தொடர் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுதல் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் - சார்பு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - 06.05.2024

IMG_20240506_215552
 

அரசு நிதி உதவிபெறும் பள்ளிகள் 2023-24 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான பணியாளர் நிர்ணயம் உபரி ஆசிரியர் பணிநிரவல் தொடர் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுதல் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் - சார்பு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

G. O 243 இன் படி

 Surplus Teachers deployment - Counseling instructions 👇

Download here