இனி License வாங்க டிரைவிங் ஸ்கூல் செல்ல வேண்டாம்.. உங்கள் வீட்டுக்கே வந்துவிடும்!

 

இனி ட்ரைவிங் லைசன்ஸை ஆர்டிஓ அலுவலகத்திலோ அல்லது ட்ரைவிங் ஸ்கூலிலோ வாங்கத் தேவையில்லை. ஏனெனில் ட்ரைவிங் லைசன்ஸை ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலம் உங்கள் வீட்டிற்கே கொண்டு வரும் புதிய சட்டத்தைத் தமிழகப் போக்குவரத்துத் துறை கொண்டுவந்துள்ளது. Read More Click here