உடம்புல இந்த அறிகுறிகள் அதிகமா தெரியுதா? அப்ப இந்த புற்றுநோய் இருக்கு-ன்னு அர்த்தம்... ஜாக்கிரதை!

உலகில் இதய நோய்க்கு அடுத்தப்படியாக அதிகளவு மரணத்தை ஏற்படுத்தும் கொடிய நோய் தான் புற்றுநோய்.

புற்றுநோயில் பல வகைகள் உள்ளன. இவை புற்றுநோய் செல்கள் வளரும் பகுதியைப் பொறுத்தது. இந்த புற்றுநோயில் உள்ள ஒரு வகையான இரத்த புற்றுநோய் தான் லிம்போமா. இது நிணநீர் மண்டலத்தில் ஏற்படும் புற்றுநோயாகும்.

Read More Click here