ஆசிரியர்களுக்கு மாவட்ட அளவிலான பயிற்சி அளித்தல் சார்பாக SCERT இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

ஈரோடு, நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, திண்டுக்கல், கரூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்ட ஆசிரியர்களுக்கு மதிப்பீட்டுப் புலம் சார்ந்து மாவட்ட அளவிலான பயிற்சி அளித்தல் சார்பாக SCERT இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!  SCERT - Curator Workshop.pdf - Download her