உபரி பணியிடங்களில் பணி செய்யும் ஆசிரியர்களின் பணி நிரவல் - டிவிஷன் பெஞ்ச் வழங்கிய தீர்ப்பாணையில் வழங்கப்பட்ட நெறிமுறைகள் மற்றும் கல்வித்துறை பின்பற்ற வேண்டிய கால அட்டவணை!

தமிழ்நாடு அரசு நிதி உதவிபெறும் ஆரம்ப , நடுநிலை , உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் நியமனங்கள் மற்றும் உபரி பணியிடங்களில் பணி செய்யும் ஆசிரியர்களின் பணி நிரவல்

சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் 31.03.2021 அன்று மாண்புமிகு டிவிஷன் பெஞ்ச் வழங்கிய தீர்ப்பாணையில் வழங்கப்பட்ட நெறிமுறைகள்

பள்ளிகள் மற்றும் கல்வித்துறை பின்பற்ற வேண்டிய கால அட்டவணை : PDF CLICK HERE