பள்ளித்தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் பள்ளி முதல்வர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. தற்போது பள்ளிக்கல்வித்துறை இந்த ஆண்டிற்கான சேர்க்கை தொடங்கிவிட்டதால், 22 வகையான சேர்க்கை படிவங்களை இந்த LINKல் DOWANLOAD செய்து பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள் :

 1. PU.PRIMARY SCHOOL- CLICK HERE
 2. PU.MIDDLE SCHOOL-CLICK HERE
 3. GOVT HIGH SCHOOL-CLICK HERE
 4. GOVT HS.SCHOOL -CLICK HERE
 5. WELFARE- DEPARTMENT- PRIMARY & MIDDLE  SCHOOL- CLICK HERE
 6. AIDED PRIMARY SCHOOL- CLICK HERE
 7. AIDED MIDDLE SCHOOL- CLICK HERE
 8. AIDED HIGH SCHOOL- CLICK HERE
 9. AIDED HS. SCHOOL-CLICK HERE
 10.  KALLAR-PRIMARY SCHOOL-CLICK HERE
 11.  KALLAR-MIDDLE SCHOOL-CLICK HERE
 12.  KALLAR-HIGH SCHOOL- CLICK HERE
 13.  KALLAR-HS.SCHOOL-CLICK HERE
 14. MUNICIPAL PRIMARY SCHOOL-CLICK HERE
 15. MUNICIPAL MIDDLE SCHOOL-CLICK HERE
 16. MUNICIPAL HIGH SCHOOL-CLICK HERE
 17. MUNICIPAL H.S SCHOOL-CLICK HERE
 18. Students Admission New Form-2021-22- ENGLISH FORMAT-CLICK HERE
 19. CORPORATION PRIMARY SCHOOL- CLICK HERE
 20. CORPORATION MIDDLE SCHOOL-CLICK HERE
 21. CORPORATIONL HIGH SCHOOL-CLICK HERE
 22. CORPORATION H.S SCHOOL- CLICK HERE