கொரோனா வைரஸ் இவ்வளவு கொடியதா ? இதனை பற்றி கண்டிப்பாக நம் தெரிந்து வைத்திருக்கவேண்டிய உலக சுகாதார நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள 16 முக்கிய கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்