தலைமை வாக்குச்சாவடி அலுவலர் மாதிரி வாக்குப்பதிவு எவ்வாறு தவறில்லாமல் செய்வது என்பதற்கான முழுவிளக்கம்

 இன்றைய அனைத்து வேலை வாய்ப்பு செய்திகளையும் அறிய இங்கு கிளிக் செய்யவும்.

தலைமை வாக்குச்சாவடி அலுவலர் மாதிரி வாக்குப்பதிவு எவ்வாறு தவறில்லாமல் செய்வது என்பதற்கான முழுவிளக்கம் - Click Here