தமிழக அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆய்வக உதவியாளர் மற்றும் இளநிலை உதவியாளர் பணியிடங்களை தற்காலிகமாக நீட்டிப்பு செய்து பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள் வெளியீடு.

 தமிழக அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆய்வக உதவியாளர் மற்றும் இளநிலை உதவியாளர் பணியிடங்களை தற்காலிகமாக நீட்டிப்பு செய்து பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள் வெளியீடு.