நடுநிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பதவியில் இருந்து வட்டாரக் கல்வி அலுவலராக பதவி உயர்வு அளிக்கத் தகுதி வாய்ந்த தற்காலிக தேர்ந்தோர் பட்டியல் வெளியீடு!!!

நடுநிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பதவியில் இருந்து  வட்டாரக் கல்வி அலுவலராக பதவி உயர்வு அளிக்கத் தகுதி வாய்ந்த தற்காலிக தேர்ந்தோர் பட்டியல் வெளியீடு!!!

நடுநிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பதவியில் இருந்து  வட்டாரக் கல்வி அலுவலராக பதவி உயர்வு அளிக்கத் தகுதி வாய்ந்த தற்காலிக தேர்ந்தோர் பட்டியல் வெளியீடு!!! Click Here