017- 18 அரசுத்தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள அனைத்து அரசுத்தேர்வுகளில் பணியாளர்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்ன?

017- 18 அரசுத்தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள அனைத்து அரசுத்தேர்வுகளில் பணியாளர்கள்  செய்ய வேண்டியது என்னென்ன?
  • 👉வினாத்தாள் கட்டுக் காப்பாளர்கள்
  • 👉முதன்மைக் கண்காணிப்பாளர்கள்
  • 👉துறை அலுவலர்கள்
  • 👉வழித்தட அலுவலர்கள்
  • 👉அறை கண்காணிப்பாளர்கள்
  • 👉பறக்கும் படை ஆசிரியர்கள்
  • 👉பிற்சேர்க்கைகள்
  • 👉தேர்வுக் கால அட்டவணை
  • 👉இவை அனைத்திற்கும்  ஒரே கையேடு

0 comments:

Post a comment