017- 18 அரசுத்தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள அனைத்து அரசுத்தேர்வுகளில் பணியாளர்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்ன?

017- 18 அரசுத்தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள அனைத்து அரசுத்தேர்வுகளில் பணியாளர்கள்  செய்ய வேண்டியது என்னென்ன?
 • 👉வினாத்தாள் கட்டுக் காப்பாளர்கள்
 • 👉முதன்மைக் கண்காணிப்பாளர்கள்
 • 👉துறை அலுவலர்கள்
 • 👉வழித்தட அலுவலர்கள்
 • 👉அறை கண்காணிப்பாளர்கள்
 • 👉பறக்கும் படை ஆசிரியர்கள்
 • 👉பிற்சேர்க்கைகள்
 • 👉தேர்வுக் கால அட்டவணை
 • 👉இவை அனைத்திற்கும்  ஒரே கையேடு

Teachers and Students Related Forms one page:

These ready-to-use forms will help you keep your classroom, lesson plans, and paperwork organized. Get ready for the new school year with our printable passes, teacher stationery, and student information sheets. The forms below will help you keep track of attendance, homework assignments, and students' grades throughout the year. You'll also find great resources for parent-teacher conferences and group projects. Use charts to monitor behavior, and reward outstanding work with our many awards.Teachers and students Related all forms updated alphapets  just click free and direct download-by padivam.com

கனவு ஆசிரியர் 2017 - 18 : தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் AEEO வழியாக ஆசிரியர்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய புதிய விண்ணப்ப படிவம்

 • கனவு ஆசிரியர் 2017 - 18 : தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் AEEO வழியாக ஆசிரியர்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய புதிய விண்ணப்ப படிவம் CLICK HERE

பள்ளி மாணவர்களின் EMIS விவரங்களை பூர்த்தி செய்து தலைமை ஆசிரியர் கூட்டத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய படிவம் : இங்கு கிளிக் செய்யவும்

பள்ளி  மாணவர்களின் EMIS விவரங்களை பூர்த்தி செய்து தலைமை ஆசிரியர் கூட்டத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய படிவம் : இங்கு கிளிக் செய்யவும்.

BEST OF BEST INCOME TAX CALCULATION-2017-2018 (new)

 • INCOME TAX CALCULATION VERSION 7.0 | THANKS TO MR. G.B.GIRI LEO, CLICK HERE
 • INCOME TAX CALCULATION VERSION 7.0 | THANKS TO MR. APJ KARAN CLICK HERE
 • INCOME TAX CALCULATION XL SHEET 2017-2018 | THANKS TO MR. GIRI LEO  CLICK HERE
 • INCOME TAX CALCULATION XL SHEET version-18.0 2017-2018 | THANKS TO MR. ARUNAGIRI VELLORE CLICK HERE
 • BEST OF BEST INCOME TAX CALCULATION-2017-2018 (new) | XL SHEET | THANKS TO MR.V. MANIMARAN CLICK HERE

INCOME TAX FORM 2017 - 2018 (NEW)

2017-18 நிதி ஆண்டு - ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய வருமான வரி படிவம் - மாதிரி மற்றும் முழுமையான விளக்கங்கள்


7TH PAY COMMISSION LATEST NEW XL FORMAT ALL FACILITIES AVAILABLE | VERSON 9.3

 • 7TH PAY COMMISSION LATEST NEW XL FORMAT ALL FACILITIES AVAILABLE :CLICK HERE
 • IN THIS FORM ENTRY LEVEL EMPLOYEE (ON OR AFTER 01-01-2016) PAY FIXATION WITH PP IS INCLUDED.

  GET THE FOLLOWING FORM IN FEW ENTRIES
  A) FIXATION FORM WITH PROCEEDING TITLE, 
  B) OPTION FORM, 
  C) ARREAR CALCULATION FORM WITH SLS ARREAR & 
  D) INCREMENT CERTIFICATE.

  CHECK THIS FORM AND UPLOAD IF YOU ARE SATISFIED.
  THANKS FOR YOUR SUPPORT TO PUBLISH THIS FORM
  G B GIRI LEO, B.T.ASST,
  GOVT HIGH SCHOOL,
  KARISALPATTI,
  DINDIGUL DISTRICT 624705.